banner tudalen

Atebion Diwydiant

Atebion Diwydiant

Y dyddiau hyn, Cynaliadwyedd, Diogelu'r Amgylchedd, Iechyd y 3 phwnc hynny sy'n dod yn fwyfwy pwysig gyda'r newidiadau gwyddoniaeth a thechnoleg ac amseru.Fodd bynnag, mae pecynnu yn dylanwadu llawer arnynt, beth allwn ni ei wneud wedyn?

Gall hyn ddigwydd mewn nifer o ffyrdd:
Cynhwysion: Defnyddio deunyddiau crai 100% wedi'u hailgylchu neu ddeunyddiau crai, 100% deunydd compostadwy
Proses gynhyrchu: Trwy leihau'r broses gynhyrchu, y gadwyn gyflenwi ac ôl troed carbon
Ailddefnyddioldeb: Creu economi gylchol o amgylch y deunydd pacio, gan ymestyn ei gylch bywyd a defnyddioldeb.
Er enghraifft, gall pecynnu sy'n seiliedig ar blanhigion ymddangos fel opsiwn ymarferol.Ond yn eithaf aml mae hynny'n golygu clirio coedwigoedd glaw sydd mewn perygl i dyfu cnydau.Felly dim ond deunydd â thystysgrif FSC yr ydym yn ei ddefnyddio, gan sicrhau bod unrhyw gynhyrchion pren (fel papur kraft, cardbord) yn cael eu gwneud o goedwigoedd â ffynonellau cynaliadwy.
Rydym mor bosibl ag y gallaf i ddefnyddio adnoddau adfywio cyflymach a deunyddiau Bio-seiliedig, megis Cornstarch, Bagasse, mwydion bambŵ, PLA / PBS / PBAT ac ati.

Oherwydd gyda mwy yn cael ei wneud i frwydro yn erbyn newid hinsawdd, ni fu gofalu am y ddaear erioed mor bwysig.

I lawer o frandiau mwy, efallai nad yw mynd yn 'gyfeillgar i'r amgylchedd' yn ddim mwy na stynt cysylltiadau cyhoeddus, ond mae'n rhyngweithio ag ymddygiad defnyddwyr.Nid yw pob un o'r cwsmeriaid yn bwyta'n ddall ac nid yw logo ailgylchu syml bob amser yn cario llawer o bwysau.
Nid yw cynaliadwyedd ac amgylcheddaeth ar flaen y gad yn nodweddion diffiniol eich brand.
Ond gall pecynnu eco-ymwybodol roi mantais i chi dros eich cystadleuaeth.

Gadewch i ni ei wneud!Gwnewch rywbeth da i'n hamgylchedd gyda'n gilydd, gadewch i ni addasu'r Pecynnu Cynaliadwy ar gyfer eich brand gwych.


addasu
Darperir ein samplau am ddim, ac mae MOQ isel ar gyfer addasu.
Cael Dyfynbris